Koszyk

Brak produktów w koszyku.

Niniejszy regulamin został ostatnio zaktualizowany 28 września 2022 r.

 1. Wprowadzenie
  Niniejsze warunki mają zastosowanie do wszystkich transakcji sprzedaży dokonywanych za pośrednictwem niniejszej witryny internetowej. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszych warunków. Jeśli nie akceptujesz tych warunków, nie korzystaj z tej witryny.
 2. Dostępność
  Wszystkie produkty są dostępne w zależności od dostępności. Poinformujemy użytkownika tak szybko, jak to możliwe, jeśli zamówione towary nie będą dostępne, aby dowiedzieć się, czy użytkownik chce poczekać, otrzymać zamiennik lub zwrot pieniędzy.
 3. Reprezentacja produktów
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, bez uprzedzenia, asortymentu produktów, cen produktów oraz warunków sprzedaży przed złożeniem zamówienia przez użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania dowolnego produktu ze sprzedaży bez uprzedzenia.
 4. Polityka prywatności
  Przeczytaj naszą Politykę prywatności.
 5. Zamówienie
  Za złożenie zamówienia uważa się złożenie zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej.
  Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość e-mail. Jak tylko płatność zostanie potwierdzona przez nasz bank, rozpoczniemy proces dostawy i potwierdzimy, że produkt(y) został(y) wysłane.
  Uwaga:
  - Wszelkie opłaty celne w kraju przeznaczenia są obowiązkiem kupującego.
  Możemy odmówić przyjęcia zamówienia: jeśli towary nie są dostępne; jeśli nie możemy uzyskać autoryzacji płatności; jeśli wystąpił błąd w cenie lub opisie produktu; jeśli użytkownik nie spełnia kryteriów kwalifikacyjnych określonych w naszych warunkach.
 6. Ceny i płatności
  Ceny obowiązują w momencie składania zamówienia. Nasze ceny są weryfikowane. Całkowity koszt zamówienia to cena zamówionych produktów.
  Pełna płatność musi zostać dokonana przed wysyłką produktów, przelewem bankowym.
 7. Dostawa
  Towary wysyłamy po otrzymaniu potwierdzenia z naszego banku o otrzymaniu płatności (około 7 dni roboczych). Przygotowanie zamówienia i wysyłka mogą potrwać do 25 dni.
  Nasze produkty pochodzą bezpośrednio z Maroka. Odbiorca produktu jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty celne lub taryfy poniesione w kraju, do którego produkty są wysyłane. Ponadto zamówienie może ulec opóźnieniu lub zostać otwarte i przeszukane przez lokalne organy celne przy wjeździe do kraju docelowego. Należy pamiętać, że nie jesteśmy w stanie udzielić konkretnych porad dotyczących opłat celnych lub taryf.
  Towary zostaną dostarczone na adres podany w formularzu zamówienia. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty spowodowane wprowadzeniem nieprawidłowego adresu na stronie internetowej.
  Wszelkie podane daty dostawy towarów są jedynie przybliżone i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w dostawie towarów, niezależnie od ich przyczyny.
  W przypadku, gdy zamówienie nie zostanie dostarczone, należy poinformować nas o tym w ciągu 30 dni od ostatniej szacowanej daty dostawy, która jest dostępna w szczegółach zamówienia, które znajdują się w wiadomościach e-mail z potwierdzeniem zamówienia oraz w obszarze konta użytkownika. Niedopełnienie tego obowiązku może spowodować, że nie będziemy w stanie zbadać brakujących zamówień.
 8. Ryzyko i tytuł własności
  Produkty będą objęte ryzykiem użytkownika od momentu ich dostarczenia.
 9. Prawa do anulowania, zwrotów i refundacji
  Prawo do anulowania zamówienia: Klienci zastrzegają sobie prawo do zwrotu swoich zamówień w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towarów. Aby anulować Umowę, należy poinformować nas o tym na piśmie.
  Polityka zwrotów: Użytkownik otrzyma adres zwrotny po pisemnym anulowaniu zamówienia. Użytkownik musi również niezwłocznie zwrócić nam produkt(y) w takim samym stanie, w jakim je otrzymał, na własny koszt i ryzyko. Zalecamy uzyskanie dowodu nadania. Użytkownik jest prawnie zobowiązany do należytej dbałości o produkty, gdy znajdują się one w jego posiadaniu. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku, możemy mieć prawo do podjęcia działań przeciwko użytkownikowi w celu uzyskania odszkodowania.
  Prawo do zwrotu towarów do nas, o którym mowa, nie będzie miało zastosowania w przypadku, gdy produkt był używany lub produkt nie jest w stanie nadającym się do sprzedaży po zwrocie do nas, lub jeśli jakakolwiek pieczęć na opakowaniu produktu została naruszona. Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają wpływu na ustawowe prawa użytkownika.
  Polityka zwrotów: Jeśli użytkownik zwróci produkty w terminie wymienionym powyżej i zgodnie z warunkami naszej Polityki zwrotów, przetworzymy należny użytkownikowi zwrot pieniędzy tak szybko, jak to możliwe, a w każdym razie w ciągu 30 dni od otrzymania zwróconych produktów. W takim przypadku zwrócimy pełną cenę produktu, z wyłączeniem zwrotu pierwotnych opłat za dostawę pobranych od użytkownika. Nie będziemy zwracać pieniędzy za produkty zagubione lub skradzione podczas transportu do nas.
 10. Wadliwe produkty
  W przypadku wystąpienia wady produktu, może on zostać zwrócony do nas zgodnie z powyższymi zasadami dotyczącymi zwrotów.
 11. Zdarzenia poza naszą kontrolą
  Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niewykonanie jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z niniejszego Regulaminu, jeśli opóźnienie lub niewykonanie jest spowodowane okolicznościami pozostającymi poza naszą uzasadnioną kontrolą, w tym między innymi wojną, niepokojami społecznymi lub sporem zbiorowym.
 12. Prawa autorskie
  Wszystkie treści, bazy danych, grafika, przyciski, ikony, logo, układy i wygląd są objęte naszymi prawami autorskimi, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Eksploracja danych, wydobywanie lub wykorzystywanie informacji o produktach z naszej strony internetowej nie jest dozwolone bez naszej wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody.
 13. Zmiany
  Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych warunków w dowolnym momencie, bez powiadamiania użytkownika. Takie zmienione warunki będą automatycznie miały zastosowanie do korzystania z naszej strony internetowej od daty publikacji na naszej stronie internetowej.
 14. Regulamin
  Niniejszy regulamin określa całość umowy i porozumienia między użytkownikiem a nami.
 15. Prawa ustawowe
  Żadne z powyższych postanowień nie narusza ustawowych praw użytkownika, tj. ustawy o sprzedaży towarów i innych praw konsumentów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi standardami handlowymi.
  W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego regulaminu prosimy o kontakt.